Is mijn situatie geschikt voor een akte van verdeling?

Niet elke situatie komt in aanmerking voor een akte van verdeling. Via deze eenvoudige checklist kunt u direct zien of uw situatie hiervoor geschikt is.

Checklist akte van verdeling

U kunt via deze website een akte van verdeling regelen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont beiden in Nederland en de woning staat in Nederland.
  • U bent het met elkaar eens over de toedeling van het huis, de eventuele hypotheek en de daaraan gekoppelde polissen/effectenrekeningen.
  • U regelt zelf het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij de bank.
  • U bent geen van beiden failliet, in surseance van betaling, onder bewind of curatele gesteld.
  • Er ligt geen beslag op de te verdeling woning.
  • U beheerst beiden de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk.
  • U bent beiden goed telefonisch bereikbaar en beschikt beiden over een werkend e-mailadres, zodat de communicatie zoveel mogelijk digitaal kan verlopen.