Speciale voorwaarden

Startaktevanverdeling en startaktevanverdeling.nl, handelsnamen van Van Dijk De Jongh Notarissen, dossiernummer 32163010. Om gebruik te kunnen maken van Startaktevanverdeling.nl dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen.

 • Alle betrokken partijen beheersen het Nederlands in woord en geschrift en verblijven legaal in Nederland.
 • Er is geen sprake van bijzondere situaties, zoals faillissement, schuldsanering of andere omstandigheden waardoor betrokken natuurlijke personen niet vrij over hun vermogen kunnen beschikken.
 • De te verdelen woning staat in Nederland.
 • Het regelen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid is niet bij het tarief van startaktevanverdeling.nl inbegrepen. Wij gaan ervan uit dat u dit zelf regelt.
 • Er is geen sprake van opstal of lidmaatschapsrechten met betrekking tot de te verdelen woning.
 • Er ligt geen beslag op de te verdelen woning.
 • Het opnemen van meer-/minderwaardeclausules is niet bij het tarief van startaktevanverdeling.nl inbegrepen. Tegen een vooraf overeengekomen meerprijs kan een dergelijke clausule eventueel wel worden opgenomen.
 • Deze site is niet geschikt voor het verdelen van andere activa dan een eigen woning, zoals aandelen op naam, en voor het verdelen van nalatenschappen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen nadat de conceptakte van verdeling aan cliënten per e-mail is verzonden, te zijn voldaan.
 • Wanneer, nadat de opdracht voor het verzorgen van de akte van verdeling is verleend, de akte om welke reden dan ook niet doorgaat, wordt 80% van het tarief in rekening gebracht.
 • Wanneer er op grond van de wet, onze beroepsregels of op basis van andere relevante informatie naar onze mening goede redenen zijn, behouden wij ons het recht voor uw aanvraag voor de akte van verdeling niet (verder) te behandelen.
 • U bekijkt zelf, eventueel samen met uw adviseur, de eventuele fiscale en financiële gevolgen. Ons kantoor verstrekt geen fiscale en financiële adviezen.

 

Algemene voorwaarden

Op de (levering van) goederen, diensten en op de werkzaamheden van startaktevanverdeling.nl zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De onderhavige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en zijn tevens gepubliceerd op de website www.flevium.nl.

Privacyverklaring

Startaktevanverdeling doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Ons privacybeleid beschrijft welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.