Akte van verdeling

In een akte van verdeling wordt het huis dat eerst eigendom was van u en uw ex-echtgenoot/-partner samen, toegedeeld aan een van u beiden. Deze akte wordt na ondertekening bij de notaris ingeschreven bij het Kadaster. Daarmee staat de woning op één naam.

Waarom is een akte van verdeling noodzakelijk?

Ik heb al een echtscheidingsconvenant, waarin het huis aan mij toegewezen is, waarom dan nog naar de notaris?

Voordat ik ging trouwen/samenwonen stond het huis al alleen op mijn naam, is een akte van verdeling dan nog nodig?

Hoe wordt de hypotheek op één naam gezet?

 

Waarom is een akte van verdeling nodig?

De lasten van een huis dat op twee namen staat, worden ook door die personen gedeeld. Wanneer u door een scheiding uit elkaar bent en een van u beiden de woning verlaten heeft, wilt u deze lasten natuurlijk niet meer delen. De hypotheekschuld is meestal de belangrijkste last. Degene die de woning verlaten heeft wil (meestal) natuurlijk niet meer delen in deze schuld. De hypotheek moet daarom op één naam worden gezet. Een van de voorwaarden hiervoor is dat ook de woning op één naam staat.

Ik heb al een echtscheidingsconvenant, waarin het huis aan mij toegewezen is. Waarom moet ik dan nog naar de notaris?

In een echtscheidingsconvenant of andere overeenkomst kan veel, zoals meubilair, auto’s en banktegoeden, al aan een van de echtgenoten/partners worden toegedeeld. Ook kunt u opnemen dat het huis door een van de echtgenoten/partners wordt overgenomen. Echter, om het huis ook echt op één naam te zetten is een notariële akte van verdeling nodig.

Voordat ik ging trouwen/samenwonen stond het huis al alleen op mijn naam. Is een akte van verdeling dan nog nodig?

Woonde u samen en stond het huis niet op twee namen, of was u getrouwd op huwelijkse voorwaarden waarbij het huis niet van u samen was? Dan is een akte van verdeling waarschijnlijk niet nodig. Was u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is het huis door het huwelijk gemeenschappelijk geworden en moet het alsnog (opnieuw) op naam van degene worden gezet die voor het huwelijk alleen eigenaar was.

Hoe wordt de hypotheek op één naam gezet?

Mogelijkheid 1 (ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid)

De bank doet dit door een van de echtgenoten/partners (degene die de woning verlaten heeft) te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat beide echtgenoten/partners aansprakelijk zijn voor de hele hypotheekschuld (dus niet voor de helft!). Het ontslag wordt vastgelegd in een akte van ontslag. Deze wordt door de bank opgesteld en naar de notaris gestuurd. Beide akten ondertekent u bij de notaris.

De bank zal alleen ontslag verlenen wanneer zij van mening is dat de echtgenoot/partner die de hypotheek op naam krijgt kan voldoen aan de rente- en/of aflossingsverplichtingen. Hiervoor moet u (waarschijnlijk) inkomens- en/of taxatiegegevens aanleveren. De bank beoordeelt of uw inkomen en/of de waarde van het huis voldoende zijn om de hypotheek op één naam te zetten.

Mogelijkheid 2 (oversluiten hypotheek)

Degene die in het huis blijft wonen lost de hypotheek geheel af en sluit op eigen naam een nieuwe hypotheek af. Daardoor vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ander automatisch. Wij kunnen u eventueel met een nieuwe hypotheekakte van dienst zijn. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.